Zgłoszenia

 • wynalazków
 • wzorów użytkowych
 • wzorów przemysłowych
 • znaków towarowych

Korespondencja z urzędami

 • odpowiedzi na postanowienia
 • odpowiedzi na zawiadomienia
 • odpowiedzi na inne pisma urzędowe
 • odpowiedzi na decyzje (odwołania)

Umowy

 • umowy regulujące prawa
 • umowy przenoszące prawa
 • umowy licencyjne

Spory

 • uwagi do zgłoszeń
 • sprzeciwy do zgłoszeń
 • listy ostrzegawcze
 • unieważnianie praw
 • wygaszanie praw

Badania patentowe

 • mające na celu ustalić stan techniki
 • badania do wniosków projektowych
 • w celu rozpoznania zgłoszeń konkurencji
 • minimalizujące ryzyko naruszeń

Rejestry urzędowe

 • wnioski o zmiany
 • zmiana zgłaszającego/uprawnionego
 • zmiana adresu
 • zmiana nazwy
 • odpisy z rejestrów
 • duplikaty dokumentów patentowych lub świadectw ochronnych