Monika Błaszczyk Rzecznik Patentowy Wenatech

Kim jestem?

Rzecznik patentowy jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą, z wykształceniem techniczno-prawnym, ukierunkowanym na sprawy dotyczące własności intelektualnej. Zawód rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego. Tytuł zawodowy „rzecznik patentowy” podlega ochronie prawnej.

Co robię?

Pomagam przedsiębiorcom chronić ich własność intelektualną. Założyłam i prowadzę kancelarię butikową, wyspecjalizowaną w prawie własności przemysłowej, szczególnie w tematach związanych z uzyskiwaniem praw wyłącznych. W tej formie, działam na rynku od roku 2004.

Co mogę?

Doradzam i pomagam:
– uzyskać patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo ochronne na znak towarowy i prawo z rejestracji na wzór przemysłowy,
– przebrnąć przez urzędowe pisma i procedury zgłoszeniowe, odwoławcze, sporne,
– w zakresie prawa własności przemysłowej, własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji i w zakresie prawa autorskiego,
– zachować uzyskane prawa, wykonać je oraz dochodzić ich, w przypadku naruszeń;
– budować przewagę rynkową wykorzystując prawa własności przemysłowej, zwalczać nieuczciwą konkurencję ale także monitorować firmy konkurujące na uczciwych zasadach.

Jakie mam uprawnienia?

Występuję w charakterze pełnomocnika w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP oraz innymi urzędami właściwymi ds. ochrony własności przemysłowej, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej, z wyjątkiem postępowania karnego i postępowania karnego skarbowego. ​

Mogę występować jako:
1) Rzecznik Patentowy (2003r.) uprawniony do występowania przed  Urzędem Patentowym RP (UPRP) w sprawach dotyczących krajowych (PL) wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych;
2) Zawodowy Pełnomocnik przed EUIPO (2004r.) uprawniony do występowania w sprawach dotyczących unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office) w Alicante, zwanym do dnia 23 marca 2016r. Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization in the Internal Market);
3) Europejski Rzecznik Patentowy (2004r.) uprawniony do występowania przed Europejskim Urzędem Patentowym (European Patent Office) w sprawach dot. patentów europejskich;
4) Zawodowy Pełnomonik przed WIPO (2003r.) uprawniony do występowania przed Międzynarodowym Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (Office of World Intellectual Property Organization) w sprawach międzynarodowych rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych;
5) Zawodowy Pełnomocnik (2003r.) uprawniony do występowania w procedurze międzynarodowej PCT.