Jak zgłosić ?

Zastanów się, czy chcesz zgłosić wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy czy znak towarowy. Przemyśl na jakim terenie (obszarze) chcesz go chronić. Jeśli masz wątpliwości, nie wiesz jaki sposób ochrony wybrać, umów się ze mną na konsultacje.

 • Jeśli chcesz zgłosić znak towarowy, prześlij mi:
 • pełnomocnictwo (wysyłam stosowny wzór) i dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • dokładne dane zgłaszającego (nazwa firmy, adres, nr REGON i NIP)
 • plik (jpg lub bmp) przedstawiający znak towarowy w takiej postaci, w jakiej ma zostać zgłoszony
 • nazwy kolorów występujących w znaku, możesz też podać nazwy czcionek (jednym zgłoszeniem można objąć tylko jedną wersję kolorystyczną znaku)
 • towary i/lub usługi, które chcesz chronić znakiem (wypisz je w formie listy).
 • Jeśli chcesz zgłosić wzór przemysłowy, prześlij mi:
 • pełnomocnictwo (wysyłam stosowny wzór) i dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • dokładne dane zgłaszającego (nazwa firmy, adres, nr REGON i NIP)
 • dane twórców wzoru przemysłowego (imię, nazwisko, adres zamieszkania)
 • plik (jpg lub bmp) przedstawiający wzór przemysłowy w takiej postaci, w jakiej ma zostać zgłoszony (maksymalnie 7 widoków).
 • Jeśli chcesz zgłosić wynalazek lub wzór użytkowy, prześlij mi:
 • pełnomocnictwo (wysyłam stosowny wzór) i dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • dokładne dane zgłaszającego (nazwa firmy, adres, nr REGON i NIP)
 • dane twórców wynalazku lub wzoru użytkowego (imię, nazwisko, adres zamieszkania)
 • rysunki przedstawiające wynalazek lub wzór użytkowy (jpg lub bmp)
 • opis wynalazku lub wzoru użytkowego ujawniający jego budowę i cechy techniczne.
 • Materiały prześlij na adres kancelaria@rzecznik.com.pl. Oryginał pełnomocnictwa dostarcz do Kancelarii np. pocztą tradycyjną.

  Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

  Opłaty skarbowej od pełnomocnictw składanych w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) można dokonać przelewem na konto bankowe Urzędu m. st. Warszawy dla dzielnicy Śródmieście: Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 podając w tytule przelewu: za pełnomocnictwo przed UPRP (nr prawa lub zgłoszenia - otrzymasz je w Kancelarii). W przypadku dokonywania opłaty drogą elektroniczną, niezbędne jest przekazanie do Kancelarii potwierdzenia wykonanej dyspozycji. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) powinien zawierać potwierdzenie, iż przelew został zrealizowany. Przesłanie samego “polecenia przelewu” jako dowodu uiszczenia należnej opłaty skarbowej, nie jest wystarczające. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17,00 PLN (od każdego stosunku pełnomocnictwa).