Monika Błaszczyk

- Zawodowy Pełnomocnik przed EUIPO (2004r.) uprawniony do występowania w sprawach dotyczących unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office) w Alicante, zwanym do dnia 23 marca 2016r. Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization in the Internal Market).

- Europejski Rzecznik Patentowy (2004r.) uprawniony do występowania przed Europejskim Urzędem Patentowym (European Patent Office) w sprawach dot. patentów europejskich.

- Zawodowy Pełnomonik przed WIPO (2003r.) uprawniony do występowania przed Międzynarodowym Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (Office of World Intellectual Property Organization) w sprawach międzynarodowych rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

- Zawodowy Pełnomocnik (2003r.) uprawniony do występowania w procedurze międzynarodowej PCT.

- Rzecznik Patentowy (2003r.) uprawniony do występowania przed Urzędem Patentowym RP (UPRP).

Przedmiot działalności

Świadczenie pomocy w sprawach własności przemysłowej.

Zakres usług

Zgłoszenia: znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków, wzorów użytkowych.

Reprezentacja przed: Urzędem Patentowym RP (UPRP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Obsługiwane procedury: krajowa (PL) (krajowe znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki, wzory użytkowe), międzynarodowa (międzynarodowe zgłoszenie znaku towarowego, międzynarodowe zgłoszenie wzoru przemysłowego), unijna (znak towarowy Unii Europejskiej, wspólnotowy wzór przemysłowy).